#klinIKT Conference Hashtag

KlinIKT
Wed 9th Sep 2015 - Thu 10th Sep 2015 Open dates in Symplur Signals

KlinIKT-konferansene skal befinne seg i det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester". Konferansen skal prøve å speile både behov, visjoner og vyer, men også gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

What is #klinIKT?

Sign up for FREE Symplur Account and Get
  • Access custom Influencer Lists
  • Read Tweet Transcripts
  • 3x Hashtag Search Results
Sign Up Now

The influencers of #klinIKT

Top 10 influencers last 7 days by SymplurRank.

Free Get more Influencer Lists for #klinIKT.

Tweet Activity of #klinIKT

Latest Tweets

Free Read more Tweet Transcripts for #klinIKT.
Data for #klinIKT can be up to 15 minutes delayed.
#klinIKT content from Twitter.

Free Custom Analytics and Transcripts for #klinIKT

Try Free Demo

Your Local Time: ()

Learn from listening to the many voices in healthcare.

Trending Terms

Understand what the conversations are all about for any healthcare topic and how it's changing over time.
Go deeper by learning how the healthcare stakeholders differ and what they have in common.
And finally drill down to the individual tweets to understand the context of the trending terms.
See more of Symplur Signals.

Try Free Demo