#BCSalut17 Conference Hashtag

II Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya
Thu 8th Jun 2017 - Fri 9th Jun 2017 Open dates in Symplur Signals

En aquestes Jornades parlarem de tendències de futur al voltant de: la col·laboració en un entorn de connexió global de la informació; ciència oberta en quant a la gestió de la informació de recerca en obert i sobre l'accés a la informació en un entorn digital.
Conference Website

What is #BCSalut17?

Healthcare Topics

Related Hashtags

The influencers of #BCSalut17

Tweet Activity of #BCSalut17

Latest Tweets

#BCSalut17 content from Twitter.

Free Analytics and Transcripts for #BCSalut17

Your Local Time: ()