#VacSCP19 Conference Hashtag

II Jornada de Vacunes de la Societat Catalana de Pediatria

II Jornada de Vacunes de la Societat Catalana de Pediatria organitzada pel Grup de Treball de Vacunes de la SCP juntament amb la junta directiva de la SCP.
Conference Website

The influencers of #VacSCP19

Tweet Activity of #VacSCP19

Latest Tweets

#VacSCP19 content from Twitter.

Free Analytics and Transcripts for #VacSCP19

Your Local Time: ()