#JornadesRDI Conference Hashtag

Jornades R+D+I TIC Salut i Social

La sensòrica es posiciona com un element tecnològic clau per millorar la qualitat de vida de les persones, especialment en els àmbits de la salut i el social. Mitjançant la seva aplicació és possible avançar-se i predir situacions susceptibles d'anticipació i millora. Veure com la sensòrica pot millorar la salut i predir condicions socials adverses es un dels objectius d'aquesta Jornada.

What is #JornadesRDI?

Sign up for FREE Symplur Account and Get
  • Access custom Influencer Lists
  • Read Tweet Transcripts
  • 3x Hashtag Search Results
Sign Up Now

The influencers of #JornadesRDI

Top 10 by Mentions

Top 10 by Tweets

Free Get more Influencer Lists for #JornadesRDI.

Tweet Activity of #JornadesRDI

Latest Tweets

Free Read more Tweet Transcripts for #JornadesRDI.
Data for #JornadesRDI can be up to 15 minutes delayed.
#JornadesRDI content from Twitter.

Free Custom Analytics and Transcripts for #JornadesRDI

Try Free Demo

Your Local Time: ()

Learn from listening to the many voices in healthcare.

Trending Terms

Understand what the conversations are all about for any healthcare topic and how it's changing over time.
Go deeper by learning how the healthcare stakeholders differ and what they have in common.
And finally drill down to the individual tweets to understand the context of the trending terms.
See more of Symplur Signals.

Try Free Demo